ΕΛΣΤΑΤ : Εισροές και εκροές στο γεωργοκτηνοτροφικό τομέα το Δεκέμβριο του 2020

ΕΛΣΤΑΤ : Εισροές και εκροές στο γεωργοκτηνοτροφικό τομέα το Δεκέμβριο του 2020

Η εξέλιξη των Δεικτών Τιμών Εισροών και Εκροών με έτος βάσης 2015=100,0 για το μήνα Δεκέμβριο 2020, σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, έχει : 

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εκροών στη γεωργία – κτηνοτροφία (χωρίς επιδοτήσεις) του μηνός Δεκεμβρίου 2020, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δεκεμβρίου 2019, παρουσίασε μείωση 0,1%.

Ο αντίστοιχος δείκτης του Δεκεμβρίου 2019, σε σύγκριση με το Δεκέμβριο 2018, είχε παρουσιάσει μείωση 0,8%.

Η μείωση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εκροών κατά 0,1% το μήνα Δεκέμβριο 2020, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δεκεμβρίου 2019, οφείλεται στη μείωση κατά 1,9% του δείκτη τιμών της ζωικής παραγωγής.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εκροών κατά το μήνα Δεκέμβριο 2020, σε σύγκριση με το δείκτη του Νοεμβρίου 2020, παρουσίασε μείωση 0,5%.

Ο μέσος σταθμικός Δείκτης Εκροών του δωδεκαμήνου Ιανουαρίου 2020-Δεκεμβρίου 2020, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Ιανουαρίου 2019-Δεκεμβρίου 2019, παρουσίασε μείωση 1,1%.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισροών στη γεωργία – κτηνοτροφία του μηνός Δεκεμβρίου 2020, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δεκεμβρίου 2019, παρουσίασε μείωση 2,4% έναντι αύξησης 0,4% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση του Δεκεμβρίου 2019 με το Δεκέμβριο 2018.

Η μείωση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εισροών κατά 2,4% το μήνα Δεκέμβριο 2020, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δεκεμβρίου 2019, οφείλεται στη μείωση κατά 2,9% του δείκτη τιμών των αναλώσιμων μέσων και κυρίως στη μεταβολή της ομάδας ενέργεια και λιπαντικά.

Ο Γενικός Δείκτης Εισροών κατά το μήνα Δεκέμβριο 2020, σε σύγκριση με το δείκτη του Νοεμβρίου 2020, παρουσίασε αύξηση 1,2%.

Ο μέσος Δείκτης Εισροών του δωδεκαμήνου Ιανουαρίου 2020-Δεκεμβρίου 2020 παρουσίασε μείωση 2,8% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Ιανουαρίου 2019-Δεκεμβρίου 2019.

Κάπως έτσι θα ήταν οι πρίγκηπες της Disney αν ήταν πραγματικά πρόσωπα

Κάπως έτσι θα ήταν οι πρίγκηπες της Disney αν ήταν πραγματικά πρόσωπα

Φαρμακευτικός Σύλλογος Λάρισας: «Δεν υπάρχουν εμβόλια στην περιοχή μας εδώ και 20 ημέρες για τους 75 και άνω»

Φαρμακευτικός Σύλλογος Λάρισας: «Δεν υπάρχουν εμβόλια στην περιοχή μας εδώ και 20 ημέρες για τους 75 και άνω»