“Ναι” στην Πανεπιστημιακή Αστυνομία από την επιστημονική υπηρεσία της Βουλής

“Ναι” στην Πανεπιστημιακή Αστυνομία από την επιστημονική υπηρεσία της Βουλής

«Πράσινο φως» έδωσε η Επιστημονική Υπηρεσία της Βουλής στην ίδρυση και λειτουργία της Πανεπιστημιακής Αστυνομίας, επισημαίνοντας ότι «οι αρμοδιότητες τήρησης της δημόσιας τάξης και ασφάλειας, πρόληψης και καταστολής του εγκλήματος και των παραβάσεων της εν γένει νομοθεσίας είναι αναπόσπαστες από τον πυρήνα της κρατικής εξουσίας», και άρα της Αστυνομίας. Η Επιστημονική Υπηρεσία σημειώνει ότι η εν λόγω ρύθμιση του Νομοσχεδίου που προβλέπει την ανάθεση σε σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας ειδικής αποστολής της προστασίας και ασφάλειας προσώπων και υποδομών στους χώρους των ΑΕΙ «στοιχεί προς τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας» και υπογραμμίζει ότι είναι αρμοδιότητα του νομοθέτη το να διαρθρώνει το σύστημα προστασίας της ζωής και της ασφάλειας ώστε να διασφαλίζεται η ανεμπόδιστη και αποτελεσματική άσκηση όλων των συνταγματικών δικαιωμάτων και η τήρηση των αρχών του κράτους δικαίου. Ωστόσο, η Επιστημονική Υπηρεσία επισημαίνει και νομοτεχνικές βελτιώσεις στο νομοσχέδιο, συμπεριλαμβανομένου του τομέα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, οι βελτιώσεις αυτές είναι ήδη υπό επεξεργασία στο νομοσχέδιο.

Χαρακτηριστική είναι η αναφορά της Επιστημονικής Επιτροπής στο άρθρο 14. “Στο άρθρο 14 παρ. 3 ορίζεται ότι ορισµένα από τα καθήκοντα της Μονάδας Ασφάλειας και Προστασίας των ΑΕΙ, η οποία συνιστά αυτοτελή υπηρεσία του οικείου ιδρύµατος, επιτρέπεται να ανατίθενται σε ιδιώτες µε σύµβαση παροχής υπηρεσιών. Όµως, δεν είναι σαφές αν αντικείµενο της σύµβασης θα είναι η άσκηση αυτών των καθηκόντων ή η επικουρία του οικείου Α.Ε.Ι. µε την παροχή υπηρεσιών προς αυτό. Σε κάθε περίπτωση, λόγω της φύσεως των ασκούµενων καθηκόντων, µεταξύ των οποίων περιλαµβάνεται και η «στελέχωση, λειτουργία και υποστήριξη του Κέντρου Ελέγχου και Λήψης Σηµάτων και Εικόνων», θα ενδεικνυόταν να τίθενται σαφείς κανόνες εποπτείας από τα όργανα του οικείου Α.Ε.Ι., προς τον σκοπό της διασφάλισης της αποτελεσµατικής, αλλά και της σύννοµης άσκησης των οικείων καθηκόντων, η ευθύνη για τα οποία βαρύνει τα Α.Ε.Ι. ως φορείς άσκησης δηµόσιας λειτουργίας. Η εν λόγω υποχρέωση προκύπτει και κατά τη νοµοθεσία προστασίας των προσωπικών δεδοµένων. Πράγµατι, σε περίπτωση που ανατεθεί σε ιδιώτη εξουσία επεξεργασίας προσωπικών δεδοµένων, είναι απαραίτητη η θέση συγκεκριµένων κανόνων εποπτείας, εφόσον ο ιδιώτης θα είναι «εκτελών την επεξεργασία», ο οποίος, σύµφωνα µε το άρθρο 4 αρ. 8 του Γ.Κ.Π.Δ., θα δρα για λογαριασµό του ΑΕΙ ως υπευθύνου επεξεργασίας”.

ΠΗΓΗ: enikos.gr

Τα στοιχεία του Τσιόδρα που οδηγούν στο lockdown

Τα στοιχεία του Τσιόδρα που οδηγούν στο lockdown

ΠΑΟΚ: Αθωώθηκε για την πολυιδιοκτησία από την Επιτροπή Εφέσεων!

ΠΑΟΚ: Αθωώθηκε για την πολυιδιοκτησία από την Επιτροπή Εφέσεων!