Υποβολή αιτήσεων για απόκτηση νέας άδειας ΕΔΧ αυτοκινήτου

Υποβολή αιτήσεων για απόκτηση νέας άδειας ΕΔΧ αυτοκινήτου

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ  ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Έχοντας υπόψη τις  Ν.4070/2012  (ΦΕΚ  82/τΑ/10-04-2012)  «Ρυθμίσεις ηλεκτρονικών   επικοινωνιών,   Μεταφορών   &   Δημοσίων   Έργων   και   άλλες διατάξεις », καθώς και την αριθμ.  13/2013 (ΦΕΚ 313/τ.Β/15-2-2013) απόφαση  του  Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας

ΚΑΛΕΙ

κάθε ενδιαφερόμενο για απόκτηση νέας άδειας ΕΔΧ αυτοκινήτου ή μετατροπή υφιστάμενης σε άλλου τύπου να υποβάλλει σχετική αίτηση μέχρι την  31 Μαρτίου 2021. Με την αίτησή του ο κάθε ενδιαφερόμενος πρέπει να προσδιορίζει την έδρα ή τις έδρες της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, για τις οποίες ζητείται άδεια, το είδος άδειας (ή αδειών) και τον αριθμό τους ανά έδρα.

Την πλήρη πρόσκληση, καθώς και σχετική αίτηση, μπορούν να αναζητήσουν οι ενδιαφερόμενοι στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας  www.thessaly.gr.

                                                                                       O ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

                                                      ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ

Γιάννης Ζουγανέλης: «Και εγώ έχω ένα τέρας μέσα μου! Πως είναι δυνατόν να με ανέχονται;»

Γιάννης Ζουγανέλης: «Και εγώ έχω ένα τέρας μέσα μου! Πως είναι δυνατόν να με ανέχονται;»

Πάτρα: Νοσηλεύεται 10χρονος με κορονοϊό

Πάτρα: Νοσηλεύεται 10χρονος με κορονοϊό