6,8 εκ. στα ταμεία του Δ. Γόρτυνας για να εξυγιανθεί (ΦΕΚ)

6,8 εκ. στα ταμεία του Δ. Γόρτυνας για να εξυγιανθεί (ΦΕΚ)

Με την Προγραμματική Συμφωνία Οικονομικής Υποστήριξης, του άρθρου 210 του ν. 4555/2018 (A΄ 133), ο Υπουργός Εσωτερικών και ο Δήμαρχος Γόρτυνας, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 62/12.3.2019 σχετικής απόφασης του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου, συνομολόγησαν και συμφώνησαν την χρηματοδότηση του Δήμου από τον Λογαριασμό Οικονομικής Ενίσχυσης ΟΤΑ του άρθρου 4Β του ν. 4111/2013, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ισοσκέλιση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2019 και η οικονομική εξυγίανση αυτού. Το ποσό της χρηματοδότησης ανέρχεται στο ύψος των 6.835.281,00 ευρώ.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ-ΦΕΚ

ΟΤΑ, ΔΗΜΟΙ, ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ, ΥΠΕΣ, ΓΟΡΤΥΝΑ

Πυρκαγιά σε βιοτεχνία επίπλων στην Αθηνών-Λαμίας

Πυρκαγιά σε βιοτεχνία επίπλων στην Αθηνών-Λαμίας

Αλέξης Χαρίτσης: Ανακοίνωσε ότι θα είναι υποψήφιος βουλευτής στη Μεσσηνία

Αλέξης Χαρίτσης: Ανακοίνωσε ότι θα είναι υποψήφιος βουλευτής στη Μεσσηνία